donuts双11溢价词特惠来袭!
发布时间:2019-11-05 15:37:07 浏览:6586 次

尊敬的用户:


      您好!


      Donuts双十一溢价词优惠来袭,一年仅有一次,错过这次,后悔一年!

        

      活动时间:2019.11.08 ~11.15


      溢价词涵盖后缀:ltd/group/pub/run


      活动详情:新注或续费(含自动续费)一年,即这个词将变成普通词,永久享受普通词价格。(注:第一年还是按照溢价词的价格计算,第二年开始享受普通价格).ltd域名详细地址:https://www.zzy.cn/tld/ltd.html

.group域名详细地址:https://www.zzy.cn/tld/group.html

.pub域名详细地址:https://www.zzy.cn/tld/pub.html

.run域名详细地址:https://www.zzy.cn/tld/run.html

[ 返回列表 ]